پربازدید ترین دکلمه ها

بنمای رخ

بنمای رخ

بی آنکه دیده بیند

بی آنکه دیده بیند

باید از سنگر بی سنگ تو برمیگشتم …

باید از سنگر بی سنگ تو برمیگشتم …

دردا که یار بامداد

دردا که یار بامداد

بعد از ظهرهای جمعه

بعد از ظهرهای جمعه

هر دو آدم شیم

هر دو آدم شیم

وفاداری

وفاداری

بیشتر از ماه…

بیشتر از ماه…

هنرمندان

محمد حمیدیا

حسین پناهی

باران نیکراه

حسین سلیمانی

خسرو شکیبایی

احمد شاملو

موسیقی های آرام

ای که همه نگاه من

ای که همه نگاه من

آکادمی هیچ

اوه! هیچ محصولی برای نمایش وجود ندارد.