پربازدید ترین دکلمه ها

بی آنکه دیده بیند

بی آنکه دیده بیند

بنمای رخ

بنمای رخ

بعد از ظهرهای جمعه

بعد از ظهرهای جمعه

هر دو آدم شیم

هر دو آدم شیم

باید از سنگر بی سنگ تو برمیگشتم …

باید از سنگر بی سنگ تو برمیگشتم …

وفاداری

وفاداری

بیشتر از ماه…

بیشتر از ماه…

دردا که یار بامداد

دردا که یار بامداد

هنرمندان

محمد حمیدیا

حسین پناهی

باران نیکراه

حسین سلیمانی

خسرو شکیبایی

احمد شاملو

موسیقی های آرام

ای که همه نگاه من

ای که همه نگاه من

آکادمی هیچ

اوه! هیچ محصولی برای نمایش وجود ندارد.