دکلمه خودت رو بساز

حراج!

دکلمه ارغوانم

15,000تومان

حراج!

دوره آموزش گویندگی

200,000تومان

صدایم کن

صدایم کن

دوستت دارم

دوستت دارم

شب بی تو

شب بی تو

جنگل تن سبز

جنگل تن سبز

ای که رفته با خود

ای که رفته با خود

ای ساربان

ای ساربان

با من بخوان

با من بخوان

توبه

توبه

سفر کردم

سفر کردم

دل بازی گوشوم

دل بازی گوشوم

تنهاترین عاشق

تنهاترین عاشق

آهای مردم دنیا

داریوشآهای مردم دنیا

ای که همه نگاه من

ای که همه نگاه من